EXPOSICIONS

Exposició gràfica i artísitca: Simó Ballester: un manacorí a l’Alçament Forà.
Ajuntament de Manacor: Museu d’Història de Manacor. Torre dels Enagistes, Manacor, març-maig, 2010.

 

Exposició gràfica i artística: Imatges de la història baixmedieval de Mallorca.
Ajuntament de Santa Maria del Camí. Casa dels Mestres, abril-agost de 2011.

Exposició gràfica i artística: Manacor: La vida a l’època medieval.
Ajuntament de Manacor: Museu d’Història de Manacor. Torre dels Enagistes, Manacor, febrer-març, 2012.

Exposició gràfica i artísitca: La història baixmedieval de Mallorca a través de la imatge.
Ajuntament d’Esporles. Casa de Cultura. Esporles, abril-juny, 2012.

Exposició gràfica i artísitca: Mallorca a la baixa edat mitjana vista a través del text i de la imatge.
Ajuntament de Porreres. Museu de Porreres. Desembre-2013/febrer-2014.

Els Agermanats. «Mallorca durant els segles medievals».
Exposició pictòrica de l’autor al castell de Bellver (octubre de 2018 – juny de 2019).