Jornades d’Estudis Històrics Locals

Marratxí a mitjan segle XV.
Guillem Morro Veny.
Ajuntament de Marratxí: I Jornades d’Estudis Locals a Marratxí, 1995, pàgs. 17-32. ISBN: 84-922044-0-0.

Els òrgans de poder a la Part Forana a l’època de Jaume III.
Guillem Morro Veny.
El regne de Mallorca a l’època de la dinastia privativa: XVI Jornades d’Estudis Històrics Locals: Palma del 10 al 12 de desembre de 1997. Cord. per Pau Catura Bennasser 1998, ISBN: 84-87026-83-4, pàgs. 225-242.

La vila de Santa Maria del Camí a mitjan segle XV.
Guillem Morro Veny.
I Jornades d’Estudis Locals en memòria de Josep Capó, 1998, ISBN: 84-89067-37-6. Pàgs. 59-78

Les ordinacions de Jaume II.
Guillem Morro Veny.
Actes commemoratius 700 aniversari Fundació de la Vila de Felanitx: I Jornades d’Estudis Locals, Felanitx, 2000, pàgs. 108-132.

El context ideològic de la revolta (1450-1453) poder i repressió: les conseqüències a Manacor.
Guillem Morro Veny.
Manacor, cultura i territori: Ajuntament de Manacor: I Jornades d’Estudis Locals a Manacor, 2001, pàgs. 161-180. ISBN: 84-932032-0-3.

Jaume II, el medi familiar i l’educació.
Guillem Morro Veny.
Jaume II i les ordinacions de l’any 1300: Consell de Mallorca, Palma, 2002, ISBN: 84-87389-15-5, pàgs. 19-47.

Poder i territori. Els grans tenidors alodials de les contrades de Capdepera (segles XIII-XIV).
II Jornades d’Estudis Locals a Capdepera, coord. per Pere Cortada, 30 de novembre de 2002, 2004. Ajuntament de Capdepera: 2004, pàgs. 11-50.

La vila d’Alcúdia durant els anys centrals de la quinzena centúria.
Guillem Morro Veny.
V Jornades d’Estudis Locals d’Alcúdia, Ajuntament d’Alcúdia, 2007, pàgs. 171-188.

La vila de Porreres durant l’interregne.
Actes de les II Jornades d’Estudis Locals: Porreres, abril de 2008, coord. per Llucia Salleras Julià, 2009, ISBN 978-84-692-4432-6, pàgs. 51-68.

Comerç marítim i interrelació cultural: la lleuda de 1357.
Guillem Morro Veny.
El Regne de Mallorca: cruïlla de gents i de cultures (segles XIII-XV). Palma: XXVI Jornades d’estudis Històrics Locals: Palma del 14 al 16 de novembre de 2007, coord. per Maria Barceló Crespí. Institut d’Estudis Baleàrics, 2008, ISBN: 978-84-95876-39-3, pàgs. 327-346.

La premsa local a Marratxí.
Guillem Morro Veny.
Els estudis i la premsa local al segle XXI. Coord. per Arnau Company Matas, Jordi Fiol Horrach, Rafel Puigserver Pou, Sebastià Serra Busquets i Miquel Angel Tortell Frontera, Vol. 1, 2009 (La Premsa) ISBN: 978-84-95876-56-0, pàgs. 185-188.

La indústria farmacèutica en una ciutat gòtica: l’apotecaria de Bartomeu Claret (+1462).
Guillem Morro Veny.
La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic: XXVIII Jornades d’Estudis Històrics Locals: Palma, del 3 al 5 de novembre de 1009. Coord. per Sebastiana María Sabater Rebassa i Eduardo Carrero Santamaria, 2010, ISBN 978-84-95876-63-8, pàgs. 211-232.

Manacorins a les institucions de govern  de la Part Forana durant els anys 1440-1460.
Guillem Morro Veny.
Manacor: Fets i protagonistes: VI Jornades d’Estudis Locals de Manacor, 21 i 22 de maig de 2010. Coord. per Antoni Ferrer Febrer i Magdalena Salas Burguera, 2011, ISBN 9788493896102, pàgs. 341-362.