LLIBRES

Simó Ballester i la Revolta dels Forans.

Manacor(Mallorca): Patronat Municipal de Mallorquí, 1996.
ISBN: 84-88256-14-0

mallorca a mitjan segle xv

Mallorca a mitjan segle XV; el Sindicat i l’Alçament Forà.

Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear, 1997.
ISBN: 84-475-0851-X

L’edat mitjana: Banyalbufar i la seva història.

Coord. Sebastià Serra Busquests
Ajuntament de Banyalbufar, 1998

ISBN: 84-93016-50-0
pàgs. 109-147

lalsament fora

L’Alçament Forà.

Palma de Mallorca: El Tall, 1998.
ISBN: 84-87685-70-6

capdepera medieval

Capdepera medieval: segles XIII i XIV.

Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear, 2003.
ISBN: 84-95694-72-7

la marina catalana a mitjan segle xiv

La marina catalana a mitjan segle XIV.

Barcelona. Museu Marítim de Barcelona. Barcelona, 2005.
ISBN: 84-932201-9-1

marratxi durant els segles medievals

Marratxí durant els segles medievals (1229-1500).

Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear, 2006.
ISBN: 84-96376-65-6.

bartomeu catany

Bartomeu Catany, un teòleg al servei del compromís i la concòrdia.

Palma de Mallorca: Biografies de mallorquins, 23. Ajuntament de Palma, 2008.
ISBN: 978-84-89034-25-9

la marina medieval mallorquina

La marina medieval mallorquina (1250-1450).

Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear, 2010.
ISBN: 978-84-92703-48-7

la marina de tarragona en el segle xiv

La marina de Tarragona en el segle XIV. La seva relació comercial amb Mallorca.

Autoritat Portuària de Tarragona, Tarragona, 2010.
ISBN: 978-84-9791-885-5.

historia de les dissensions civils a la mallorca baixmedieval

Història de les dissenssions civils en la Mallorca baixmedieval / History of the civil strifes in the late medieval Majorca.

Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear, 2012.
ISBN 978-84-15432-14-2.

la gloria dels vensuts

La glòria dels vençuts.

Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor, 2015.
ISBN 978-84-16116-95-9.

la diabolica secta colombina

La Diabòlica Secta Colombina.

València: Calambur Editorial, 2019.
ISBN 978-84- 8359- 486-5.

El Reino de Mallorca unido a la Corona de Aragón.

Historia de las Islas Baleares, vol. 8. Ed. Belladona, Palma de Mallorca, 2006.

IBSN 978-84-95473-87-5, pàgs. 6-158.

les revoltes popuplars a mallorca

Les revoltes populars a Mallorca: El conflicte de 1391. Forans contra Ciutadans (1450-1453). La Germania (1521-1523).

Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor, 2020.
IBSN 978-84-17833-43-5.

lo poble era senyor de la terra

“Lo Poble era senyor de la Terra”. La Germania de Mallorca (1521-1523).

Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor, 2021.
IBSN 978-84-17833-91-6.