COL·LABORACIONS EN OBRES COL·LECTIVES

La contribució financera de Mallorca al sosteniment de Sardenya: 1366-1381.
La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII), Il regnum Sardinie et Corsicae» nell’espansione mediterranea della Corona d’Aragona.
XIV Congrès de la Corona d’Aragó. Vol. Secondo, comunicazioni, tomo II, Sassari, 1995, pp. 643-656.

Marratxí a mitjan segle XV.
Ajuntament de Marratxí: I Jornades d’Estudis Locals a Marratxí, 1995, pp. 17-32.
ISBN: 84-922044-0-0

La relació entre el poder reial i el poder institucional a la Mallorca de mitjan segle XV.
El poder real de la Corona de Aragón: (siglos XIV-XVI). XV Congrés de la Corona d’Aragó. Jaca, 1996, pp. 225-240.

Els òrgans de poder a la Part Forana a l’època de Jaume III.
El regne de Mallorca a l’època de la dinastia privativa: XVI Jornades d’Estudis Històrics Locals: Palma, 1997, pp. 225-242.
ISBN: 84-87026-83-4

L’edat mitjana.
Banyalbufar i la seva història.
Ajuntament de Banyalbufar, 1998, pp. 109-147.

La vila de Santa Maria del Camí a mitjan segle XV.
Ajuntament de Santa Maria del Camí: I Jornades d’Estudis Locals en memòria de Josep Capó, 1998, pp. 59-78.

Política e instituciones en el reino de Mallorca (siglo XV).
José Juan Vidal, Guillem Morro Veny, Pablo Cateura Bennasser.
La Corona d’Aragona ai tempo di Alfonso II el Magnanimo: i modelli politico-instituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci, gli influssi sulla società e sul costume. XVI Congrés de la Corona d’Aragó, vol. I, 2001, pp. 159-178.
ISBN: 88-87111-22-7.

Les ordinacions de Jaume II.
Actes commemoratius 700 aniversari Fundació de la Vila de Felanitx: I Jornades d’estudis Locals, Felanitx, 2001, pp. 108-132.

El context ideològic de la revolta.
Manacor, cultura i territori: Ajuntament de Manacor: I Jornades d’Estudis Locals a Manacor, 2001, pp. 161-180.
ISBN: 84-932032-0-3

Jaume II, el medi familiar i l’educació.
Jaume II i les ordinacions de l’any 1300: Consell de Mallorca, Palma, 2002, pp. 19-47.
ISBN: 84-87389-15-5

Els mitjans econòmics del Sindicat de Fora (segles XIV-XVI).
Mayurka: revista del Departament de Ciències Històriques i teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, núm. 27, 2002, pp. 105-131.
ISBN: 0301-8296.

Govern i fiscalitat a Mallorca (1400-1410).
El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Barcelona. Poblet. Lleida, 2000. Vol. 3, 2003, pp. 629-646.
ISBN: 84-475-2741-7

Poder i territori. Els grans tenidors alodials de Capdepera.
Ajuntament de Capdepera: II Jornades d’Estudis Locals a Capdepera, 2004.

Les Drassanes de Barcelona.
Barcelona: II Congrés d’Història Marítima de Catalunya, 2004.

La marina mallorquina a mitjan segle XIV.
Barcelona: III Congrés d’Història Marítima de Catalunya, 2006.

Fiscalitat i deute públic en el Regne de Mallorca (1385-1405).
Comprar, vendre i pagar al rei. Ed. El Tall, Palma, 2006, pp. 45-70.
ISBN: 84-96019-31-4

El Reino de mallorca unido a la Corona de Aragón.
Historia de las Islas Baleares, vol. 8. Ed. Belladona, Palma de Mallorca, 2006, pp. 6-158.
ISBN: 13: 978-84-95473-87-5

La vila d’Alcúdia durant els anys centrals de la quinzena centúria.
Ajuntament d’Alcúdia: V Jornades d’Estudis Locals d’Alcúdia, 2007, pp. 171-188.

La vila de Porreres durant l’interregne.
Ajuntament de Porreres: II Jornades d’Estudis Locals de Porreres, 2008.

Comerç marítim i interrelació cultural: la lleuda de 1357.
El Regne de Mallorca: cruïlla de gents i de cultures (segles XIII-XV). Palma: XXVI Jornades d’estudis Històrics Locals. Institut d’Estudis Baleàrics, 2008, pp. 327-346.
ISBN: 978-84-95876-39-3

Administració pública, finances i deute exterior en el Regne de Mallorca (1390-1395).
Recaptar per pagar deutes: El còdex 29 de l’Arxiu del Regne de Mallorca (1390). Palma, 2009, pp. 159-176. ISBN: 978-84-96019-53-9

La premsa local a Marratxí.
Els estudis i la premsa local al segle XXI. Institut d’Estudis Baleàrics. Vol. I, 2009, pp. 185-188.
ISBN: 978-84-95876-56-0

La indústria farmacèutica en una ciutat gòtica: l’apotecaria de Bartomeu Claret (+ 1462).
La ciutat de Mallorca i els segles del gòtic. Palma: XXVIII Jornades d’estudis Històrics locals. Palma, 2009.

La Governació en el Regne de Mallorca a l’època de Ferran I.
XIX Congrés de la Corona d’Aragó. Saragosa, Casp, Alcanís, 26-30 juny, 2012.

La construcció naval a la drassana reial de Barcelona en vespres de la campanya de 1354. A Barcelona i el mar.
XIII Congrés d’Història de Barcelona, en memòria d’Antoni Capmany. Barcelona, 12-14 novembre de 2013.

Un dret reial sobre el comerç medieval a Síria i Egipte: El dret del Quirat.
4TH. Mediterranean Maritime History network conference, 7-8-9 may 2014.

El moviment de la Germania mallorquina (1521-1523) i les revoltes populars que la varen precedir (13981, 1450-1453).
A “La Història i la Cultura de  les illes Balears a l’esnsenyament secundari: propostes didàctiques” (23, 24, 30 de setembre i 1 d’octubre de 2021) Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB.