Revistes especialitzades

Fiscalitat i deute públic en el Regne de Mallorca (1385-1405).
Guillem Morro Veny
Comprar, vendre i pagar al rei. Ed. El Tall, Palma, 2006

Administració pública, finances i deute exterior en el Regne de Mallorca (1390-1395).
Guillem Morro Veny
Recaptar per pagar deutes: El còdex 29 de l’Arxiu del Regne de Mallorca (1390), coord. per Pau Cateura Bennasser, Palma, 2009, ISBN: 978-84-96019-53-9, pàgs. 159-176.

La fiscalitat aplicada a Mallorca arran dels decrets de Nova Planta.
Guillem Morro Veny
Lluc: revista d’idees, ISSN 0211-092X, Nº 888-890 (octubre-juliol) 2014-2015, pàgs. 56-57.

El tractament historiogràfic de la revolta forana del segle XV. 
Lluc: revista de cultura i d’idees, ISSN 0211-092X,Nº 802 (gener-febrer), 1998, pàgs. 17-19.

La reintegració de la Corona de Mallorca a la Corona d’Aragó (1343-1349).
Lluc: revista de cultura i d’idees, ISSN 0211-092X, Nº 803 (març-abril), 1998, pàgs. 17-19.

Els mitjans econòmics del Sindicat de Fora (segles XIV-XVI).
Guillem Morro Veny
Mayurka: revista del Departament de Ciències Històriques i teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, núm. 27, ISBN: 0301-8296, pàgs. 105-131.